Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

Kontakt

Vikbolandsskolan
Bossgårdsvägen 9
610 24 VIKBOLANDET
Telefon: 011-15 14 49
vikbolandet.grundskola@norrkoping.se

Enhetschef/Rektor 7-9 Denise Eriksson
011-15 14 51

Rektor F-6 Gunilla Angström
011-15 14 21

Mailadresser till rektorer: 
denise2.eriksson@norrkoping.se
gunilla.angstrom@norrkoping.se

Arbetslag A
011-15 14 98

Arbetslag B
011-15 14 64

Arbetslag C
072-2543656

Arbetslag D
011-15 14 66

Fritidshem
011-15 14 13

Expedition
011-15 14 49