Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

SjukanmälanInformation om sjukanmälan F-3

Sjukanmäl ditt barn på telefon 011-15 14 98 (skolan),alternativt på telefon 011-15 14 13 (om ditt barn har morgonomsorg på frita)Lämna meddelande på telefonsvararen om ingen svarar när du ringer.


Information om sjukanmälan via Talsvar och avisering av ogiltig frånvaro 4-9


Alla frånvaroanmälningar ex. vid sjukdom, tandläkarbesök o.s.v. görs via Talsvar. Elevens vårdnadshavare ringer telefonnummer 011-444 14 96. (gäller grundskolan) och ombeds där att knappa in elevens personnummer samt tid för frånvaro.

När frånvaron anmälts får man ett meddelande via SMS om att en frånvaroanmälan är registrerad. Detta meddelande kan dröja upp till 30 minuter. Om man inte får något meddelande kan det bero på att fel mobilnummer är registrerat på vårdnadshavarna. I detta fall kontaktas elevens mentorer som kontrollerar detta.

Sjukanmälan ska göras varje dag, om man inte redan från början kan ange hur många dagar frånvaron kommer att gälla. Ledighetsansökan görs fortfarande på papper och mentorer lägger sedan in ledigheten när den har beviljats. Genom Talsvar kommer också vårdnadshavarna att få meddelanden via SMS om barnet har ogiltig frånvaro under dagens första lektion. När läraren har kvitterat lektionen där eleven har okänd eller ogiltig frånvaro, skickas automatiskt ett meddelande till vårdnadshavarna.

På telefonsvararen finns tydliga instruktioner, men här kommer en sammanfattning av dem:
  • Elevens personnummer knappas in  
  • Om frånvaron gäller hela dagen trycker man 9 
  • Gäller frånvaron en annan dag, så knappar man in datum, t ex 120312, och trycker 9 för hel dag. 
  • Gäller frånvaron bara del av dag anger man startdatum, starttiden med fyra siffror, t ex 0815, 
  • och därefter slutdatum och sluttid.  
  • Man kan alltid trycka * för att komma tillbaka till början av meddelandet och # för att få hjälp.