Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 1 mars 2019

Klass 6B vecka 10

Veckomeddelande vecka 10 klass 6B

Nästa vecka på tisdag har vi schemabrytande dag, då vi ska skapa i pappé maché. Eleverna har samlat fakta under v 9 och ska nu bygga upp sin naturtyp i 3D. Detta projekt är ämnesövergripande där flera ämnen ingår.

Vi har startat med kemilabb och fredag v 9 hade killarna labb på området syror och baser, tjejerna har labb v 10.

Vi har avslutat området geometri i matematik, eleverna har skrivit diagnos på området och på torsdag vecka 11 skriver vi prov på hela området. Vecka 10 repeterar vi geometri samt arbetar med gamla nationella prov.

I svenska skriver vi rent våra berättelser om Draken.

Läxor v 10:

Fredag: Engelska oregelbundna verb 2

Trevlig helg / Malin & Sussa