Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 15 mars 2019

5 vecka 11/12


Veckobrev från v.11 samt inför v.12

Jag (Lasse) tillbaka sedan torsdag efter att ha legat nedbäddad i tre dagar. Kändes bra, särskilt när flera barn och kollegor välkomnar en tillbaka och att man har varit lite saknad…
Arbetsron i båda klasserna har varit mycket bra och barnen har fått mycket beröm att det fungerat så bra trots att ordinarie lärare inte varit på plats.
Idag säger vi alla hejdå och förhoppningsvis på återseende till Per som arbetar sin sista dag idag fredag. På måndag börjar han på sitt nya arbete och vi önskar honom ett stort lycka till. Han kommer att vara saknad.

Inför kommande vecka vill vi påminna om att det är studiedag på tisdag den 19/3.
Påminner även om att språkvalslappar och elevens vallappar lämnas in snarast.

Det har kommit till vår kännedom att det bland eleverna förekommer en form av utmaning där man utmanar varandra att göra saker genom att gå fram till någon utvald person, det kan vara vuxen eller elev, och göra ett “uppdrag” som kompisarna har sagt. Ett exempel är: Du luktar som en blomma, får jag lukta i din armhåla. Vi tycker inte att det är acceptabelt då detta lätt spårar ur till t.ex. att man säger ”du är tjock och ful” och vill att ni pratar hemma med era barn om detta.

I Svenska och SO har våra elever arbetat med sina checklistor med några tillägg om mindre arbeten om Europa. Det har även tittats på geografens testamente.

I matte har vi haft prov och eleverna kommer att få tillbaka proven i början av nästa vecka. De får ta hem och visa dem för er därhemma och vi vill ha tillbaka dem med underskrift. Vi har i övrigt arbetat med längdenheter och enhetsomvandlingar mellan meter, dm, cm och mm. Vi omvandlar även till decimalform, t.ex skriv 4 cm i meter. 
Matteläxan blir ännu en repetition av multiplikationstabellerna, förhöret blir på onsdag eftersom det är studiedag på tisdag som är vår vanliga läxdag.

I biologi har vi fortsatt med hjärna och nervsystemet och pratat om sömn och faror för hjärnan och nervsystemet, t.ex. hjärnskakning.

Hälsningar

Hanna och Lasse


Läxor v 12

till tisdag: Studiedag (förhör multiplikationstabeller på onsdag)
till onsdag: 5B engelska glosor och text kap 17 “Tom Sawyer”
till torsdag: Stavningspapper om m-ljudet

Info från Agnes (engelska 5A)
Hej,
glosor i engelska  för 5A till nästa torsdag finns på classroom.( Ord och uttryck till texten Letter from America kap. 11. )
Eleverna kan träna på glosor även på bokens webbsida Magic! 5
Chapter 11 Letter from America
Start words and Bonus words (Match words and Spelling)