Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 15 februari 2019

Vecka 9 klass 6B

Veckomeddelande v 9 klass 6B

Sportlov v 8

Vecka 9 startar vi med att göra klart uppgiften i svenska "Draken" eleverna ska skriva rent sin berättelse, de som inte är klara med utkastet får lovet på sig att färdigställa detta.

I matematik är vi på sluttampen av kapitel 5 geometri och vecka 9 repeterar vi detta för att skriva en diagnos v 10.

Jag har nu fått en bild över elevernas kunskaper i engelska och v 9 får de sin första läxa om oregelbundna verb. De ska träna på dessa men också kunna sätt in dem i ett sammanhang. Skickar med ord och första testet så att elever och vårdnadshavare kan se hur det ser ut.

Kemi kommer vi att starta med v 9 och då blir det bl a labb i halvklass men också undervisning i helklass.

Tillsammans med bild läraren kommer vi att starta ett projekt v 9 som handlar om naturtyper, ni får mer information v 9 om detta.

Läxor v 9:

Fredag: Eng oregelbundna verb 1

Trevligt sportlov & helg / Malin & Sussa