Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 1 februari 2019

Vecka 5/6

Veckobrev från v.5 och inför v.6

Hej!
Nu har vintern kommit och med den mycket snö. Isen är nu spolad och det är full aktivitet med skridskoåkning. Kul att barnen vill åka men påminn gärna barnen om att hjälm är ett måste.
Den här veckan har vi stramat upp reglerna runt datorer. Detta för att vi fick tjata och påminna alldeles för mycket. Redan när terminen startade började vi att ha datorn i lådan så man inte lockas att öppna den vid fel tillfälle. Det vi har uppmärksammat under arbete med dator är att man är på fel ställe och snabbt byter flik när en vuxen kommer, inte sköter musiklyssnande med spellista, etc. Nu har man bara datorn framme när man ska göra ett arbete i datorn och man har bara en flik öppen. Det vi ser är att det blir större fokus på aktuell arbetsuppgift. Vi har även diskuterat detta i klasserna och förklarat detta för eleverna. 
SO/SV har vi påbörjat ett referatskrivande om Muhammed. Finns nu med på checklistan
Nästa vecka är det hemstudiedag. Uppgifter kommer att läggas ut i Classroom “Hemstudieklassrummet” måndag em eller tisdag morgon. Arbetsmaterial som inte är digitalt skickas med eleverna på måndag. Arbetsuppgifterna kommer även att synas på checklistan.
I matematik har vi arbetat med avrundning och överslagsräkning i de fyra räknesätten. Vi har även hunnit med att träna på additionsuppställning med decimaltal.
I No har vi arbetat med Kemi och lärt oss om atomer, molekyler och grundämnen. I biologi har vi arbetat med synfel och hörselskador, vad det kan bero på och vilka hjälpmedel som finns.

Läxor v 6

till tisdag: Hemstudiedag
till onsdag: 5B Glosor och text kap 12 “Fun in school”
till torsdag: 5A 

Engelska 5A
Veckoplanering från Agnes
Planering engelska 5A v. 6
Måndag
– I will /I am going to – repetition –  regler på svenska, video, arbetsblad, översättning av meningar
(Kolla Classroom)
Repetera glosorna till torsdag
Onsdag
– Writing: Workbook p. 30 G/4  A+B–  I am going to
Extra arbetsblad för snabba elever
Repetera glosorna till torsdag: Kahoot!
Torsdag
– Glosförhör (Blackmail)
Speaking: Do you agree? Workbook . 29 I think
Workbook p. 31
A. Listening – What are they reading?
B. Writing: What is your favourite book or film?

Hälsningar 

Lasse och Hanna