Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 8 februari 2019

Öppet skolrådsmöte för Vikbolands-och Kättinge skolor


Månad Februari 2019

Onsdagen den 27 februari på Vikbolandsskolan

Tid: 17.30 – 18.30
Plats: Arenan

Ärendelista


q  Ordförande öppnar mötet
q  Val av sekreterare och justerare

q  Föregående protokoll

q  Punkter från Elevråd/ Matråd

q  Punkter från rektor

-       Ombyggnation Kättinge skola
-       Ekonomi
-       Gemensamt ansvar kring sociala medier
-       Skolans informationskanaler till vårdnadshavare
-        

q  Punkter från Vårdnadshavarna

q  Övriga frågor

q  Datum för nästa möte

q  Ordförande avslutar mötet

1.     

2.