Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

onsdag 27 februari 2019

Kuratorer

Hej,
Ingela Fohlin, kurator, är åter i tjänst på 50% från den 1/3 och hennes huvudsakliga uppdrag kommer att vara mot högstadiets elever. Kristin Hylander, kurator,  kommer huvudsakligen att arbeta mot låg- och mellanstadiets elever. I de övergripande uppgifterna och kring olika elevärendena sker ett fortsatt samarbete kuratorerna emellan.
Hälsningar från Ingela Fohlin, Kristin Hylander, Denise Eriksson, Gunilla Angström