Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

torsdag 7 februari 2019

Förskoleklass

Planering v.7


Den här veckan har vi avslutat " Vår plats i rymden".
Eleverna har med sig sin rymdbok hem för att läsa/berätta om för någon. 
De har också med en inbjudan  och mer information om utvecklingssamtalet. 
Några elever har ju samtalet nästa vecka.