Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 1 februari 2019

Förskoleklass

                                      Planering v.6


Den här veckan har varit lite rörig för eleverna eftersom vi har sjuk personal. Vi ändrar på schemat och gör vårt bästa. Hoppas att ni har överseende med att det inte riktigt blir som vanligt.

Roligt att några föräldrar har spolat is på grusplanen. Eleverna kan ta med skridskor och hjälm. Vi åker på vår rast och frita eftermiddagarna när det passar.

Den här veckan får också eleverna med sig information hem om utvecklingssamtalen som närmar sig.