Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

tisdag 26 februari 2019

åk 5 språkval

Språkval
Blankett om språkval inför årskurs 6 skickades hem med eleverna igår måndag. Information om valet finns p å blankettens baksida. Den ska lämnas åter till skolan senast den 5 mars.