Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 8 februari 2019

4B vecka 7

Vecka 7
Vi har redovisat våra broar och avslutar därmed arbetsområdet i teknik och med konstruktioner.
Vi fortsätter att arbeta med biologi och naturen på vintern, bl a  med experiment och observationer av naturen på NO/ teknikpassen.

Matematik; uppställningar i multiplikation och repetition av subtraktionsuppställningar. Problemlösning.
Svenska; återberättande texter, läsförståelse,läsgrupper.
Geografi; Sverige
Biologi; naturen på vintern.
Engelska; skriva, text läsa.Läxor till fredag:
Engelska kap.17 glosor och text.
Läsa 15 min X 2