Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

torsdag 24 januari 2019

Rektors info till Vårdnadshavare åk 9


 

Hej,

Hoppas ni har haft en bra start på nya året!

Vi har kommit igång med skolarbetet och som jag tidigare informerat om så har det blivit några lärarförändringar för åk 9A inför vt-19. Gabriel Kanalga ansvarar för So- undervisningen tillsammans med utvecklingslärare Rickard Kenndal och Jeanette Johansson ansvarar för Sv och Teknik.

I samtal med elever, vårdnadshavare och lärare så framkommer det att flera elever i både 9A och 9B inte följer skolans regler och policys som vi tillsammans har arbetat fram och som ska ha kommunicerats med er inför terminsstart ht-18. Svårigheter eller ovilja att följa dessa regler/policys leder till minskad studiero och sämre förutsättningar att nå studieresultat. Det gäller framför allt ovilja eller vägran till att lämna in mobilerna i samband med lektionsstart. Det är många undervisningsminuter som går till spillo för att driva de kamperna varje dag, men en regel är till för att följas. Är mycket tacksam om ni tar upp det med era barn.

Ett annat problem som har uppkommit är att det är flera av de som har A-traktorer som åker omkring med dem i samhället under skoltid. Det är inte acceptabelt ur säkerhets- och försäkringshänseende. Varken för de själva eller det som de kan orsaka på sina färder. De kan åka till och från skolan men absolut inte under skoltid oavsett om de har rast eller inte. Det måste följas, har ingen lust att behöva samla in nycklarna också. Tacksam om ni som har barn med fordon pratar om det också.

Det jag också har en vädjan om hjälp med är att uppmana era barn att ta tillvara på studietiden   som är  kvar den här terminen. Det är så viktigt att nå godkända betyg. Pusha på och stötta så mycket som ni kan hemifrån.
Tack!

Har ni tankar och funderingar så hör gärna av er
Mvh 
Denise Eriksson, Rektor