Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

tisdag 22 januari 2019

F-3

Information från Skog och Ungdom


Hej föräldrar!

Vikbolandsskolan F-3 har sedan 2004 varit medlemmar i föreningen Skog och Ungdom.Medlemsavgiften på 10 kr betalas av skolan. ( 20 kr/medlem betalas sedan tillbaka av föreningen). Genom Skog och Ungdom har vi kunnat söka bidrag för våra utflyktsdagar på fritidshemmet. Genom detta ekonomiska tillskott har vi b la kunnat köpa in material för uppbyggnad av skolskogen samt diverse övrig utrustning till densamma. Om du av någon anledning inte vill att ditt barn ska vara medlem i föreningen får du höra av dig till Kicki eller Benita.

Mvh Personalen F-3