Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 4 januari 2019

Åk 3

Hej,
På tisdag kommer era barn att träffa sin nya lärare Ivana Antic. Hon kommer att jobba heltid i åk 3 tillsammans med Ann Nilsson hela vårterminen ut. (Ivana vikarierade en vecka under senare delen av höstterminen i klassen.) Eva-Britt är till viss del tillbaka i tjänst och hon kommer att finnas tillhands för Ivana och Ann och eleverna men inte vara klasslärare. Eva-Britt kommer att jobba i mindre grupp eller enskilt med elever i behov av särskilt stöd.
Vi har ett preliminärt datum för föräldramöte vilket är den 22/1 kl. 17.00-18.00.  Återkommer med inbjudan.
Hälsningar från Gunilla Angström, rektor