Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 15 juni 2018

Information kring antagningen till gymnasiet


Hej!


Här kommer en sista information kring antagningen till gymnasiet.

Slutgiltig antagning
2 juli, kl 08.00 öppnas http://www.gymnasiestudera.se/ för besked om slutgiltig antagning. Logga in på webben med lösenordet du loggade in med när du gjorde ansökan och ditt personnummer. Följ instruktionerna på antagningsbeskedet. Det står vilket program och vilken skola du är antagen till, uppropstid samt vilken reservplats du har på övriga program om du inte är antagen på ditt förstahandsval. Du ska tacka ja till din plats genom att lämna ditt svar på webben eller genom att skicka in svarskortet.

21 juli är sista svarsdag och svar ska då ha inkommit via webben eller svarskort.
Svara på ditt antagningsbesked annars kan du stå utan gymnasieplats i höst!

Om du har val utanför vårt samverkansområde får du antagningsbesked från annat antagningskansli. Följ deras instruktioner. Tänk på att svara på alla antagningsbesked du får så snart som möjligt.

Reservantagning
Reservantagningen är 26 juli – 14 september. Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö. Efter svarsperioden i slutet av juli påbörjas reservantagningen. Du som svarat att du vill delta i reservantagningen blir av med tidigare plats automatiskt om du kommer in på ett högre val. Du kan följa reservantagningen via webben men du kommer också att få ett skriftligt besked hemskickat om du blir antagen.

För mer information, se http://www.gymnasiestudera.se/


 OBS!! Vi mentorer har lösenorden om någon behöver få reda på det!

Ha en skön sommar!
Hälsningar
Veronica