Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

torsdag 31 maj 2018

Rektor har ordet: Klassindelningar till åk 9


Rektor har ordet:

Har tidigare via brev meddelat att det kommer bli förändringar vad gäller klassindelningarna till åk 9.
Jag beskrev då de bakomliggande orsakerna till förändringen och det vill säga både ekonomiskt, utrymmesmässigt men vi ser även att det kommer blir positiva effekter för trygghet och studiero för ökad måluppfyllelse.

Mentorerna för åk 8 och stödresurser har noga arbetat med klassindelningarna. Eleverna har fått göra önskningar om ”goda pluggkompisar”. De har även fått beskriva vad vi som lärare behöver tänka på för att förbättra undervisningen. 
Allt det tar vi till oss för fortsatt planering.
Förslaget till klassindelning kommer presenteras för övriga lärare som ansvarar för deras undervisning, så de också kan säga sitt.

Basämnen matematik, svenska och engelska kommer att ligga parallellt på schemat för båda klasserna med 3 lärare (i matte även 1 till) vilket innebär att vi kan skapa studiegrupper utifrån elevernas behov både vad gäller utmaningar och stöd.
Alla elever bedriver inte all sin undervisning i klasserna samtidigt utan det finns alternativa insatser för de som har behov av variation.

De nya klassindelningarna kommer skickas hem med betygen.

Ytterligare information kommer att delges vid vårdnadshavarinfo i samband med höstterminsstarten.


Med vänlig hälsning,
Denise Eriksson
Rektor