Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

fredag 13 april 2018

Narkotikahund

Hej,
Vi vill informera om att polis med narkotikahund kommer till skolan någon gång under vårterminen. Detta kommer ske efter skoltid och det är i ett förebyggande och främjande syfte där flera skolor i Norrköpings kommun deltar.
Hälsningar från Denise och Gunilla