Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

lördag 30 januari 2016

Rektorn har ordet

I dag kunde vi äntligen ta emot de 14 elever som sedan terminsstart fått vänta med att börja hos oss. Vi hade gjort i ordning ett klassrum som ska vara deras ”hemklassrum” och där välkomnade deras lärare, Hans, dem tillsammans med tolken, Obaid, och rektor, Heida. Dagen har ägnats åt information av diverse slag (sådan information som alla våra nya elever får, t.ex. viktig info om skolan, matsalen, våra ordningsregler, vad som gäller i Arenan m.m.). De har fått en rundvandring i skolans lokaler men även tagit en titt på närsamhället. Dessutom fick de en genomgång av den busschaufför som ansvarar för deras skolskjuts om vad som är viktigt att tänka på när det gäller resor till och från skolan. Samtliga elever var nyfikna och entusiastiska och tyckte det var kul att få börja skolan.
Som vi tidigare har informerat skulle dessa elever få börja hos oss så fort vi hade rekryterat personal till en förberedelseklass. Vår förhoppning var att vi skulle kunna ta emot dem till terminsstart men rekrytering av ny personal tar tid. Det visade sig sedan att rekryteringen tyvärr inte gav något så vi har fått tänka till hur vi på bästa sätt kan lösa situationen utifrån den organisation vi har. Inför vårterminen sökte vi också lärare i svenska eftersom Hans inte är behörig. Inte heller den rekryteringen gav önskat resultat så vi ställde frågan till Hans om han kunde tänka sig fortsätta en termin till. När sedan Lennart Lidman kunde börja hos oss förde Hans en dialog med mig om att be Lennart ta över ansvaret för undervisningen i svenska då han har mer erfarenhet av undervisning i just svenska. Tanken var då att Hans skulle gå in som extra stöd och finnas kvar för eleverna som redan kände honom.

Men nu blev det som sagt inte så som vi hade tänkt.  

Hans har fått gå in och ta förberedelseklassen tillsammans med Obaid. Lennart tar över största delen av den undervisning Hans hade förra terminen. Hans och Lennarts samarbete kring undervisningen fortsätter och när det kommer till bedömning, betygssättning och nationella prov involveras även jag och Annika Snell von Düben (båda behöriga lärare i svenska), där jag är ytterst ansvarig.  

Mer än så här hade jag inledningsvis inte tänkt skriva, men jag har fått samtal från några föräldrar i dag och även fått se en del av den diskussion som pågår på Facebook, så jag tar tillfället i akt att försöka bemöta en del av den kritik som finns. 

Någonstans vill jag börja med ett avstamp i skolans styrdokument. Dessa styrdokument ska vara utgångspunkter för skolans arbete; alltså inget jag som rektor får välja bort att förhålla mig till.  

I skollagen står att utbildningen ska utformas i ”överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (1 kap. 5 §). De här skrivningarna ligger till grund för det som står om skolans värdegrund i del 1 och 2 i läroplanerna (för er som är nyfikna finns våra styrdokument på Skolverkets hemsida).  

Vi använder ganska mycket tid på skolan till att prata om och tolka våra styrdokument så jag anser att jag är väl förtrogen med dem. Det är min fasta övertygelse att jag inte ska och inte får göra skillnad på elever. Våra styrdokument är väldigt tydliga när det gäller diskriminering.  

Anledningen till att jag väljer att ta upp detta är vissa kommentarer jag har läst på nätet och delar av de samtal jag har fått av föräldrar i dag. Dels handlar det om brist på information och dels brist på någon sorts ”handlingsplan mot övergrepp och våld” som några tycker vi borde ha upprättat med tanke på de elever som började hos oss i dag.  

När det gäller information finns det två saker att säga; det ena gäller valet av informationskanal, nämligen bloggen (och det kommenterar jag längre ned i inlägget), det andra gäller valet av att bara informera om att vi kommer att starta förberedelseklass en enda gång. Om vi går tillbaka till våra styrdokument så stämmer det ni skriver om information, att vi ska informera er om vad som händer i skolan. Men när det kommer till den del av våra styrdokument som jag citerade ovan kan det vara så att vi tolkar den olika. Jag valde medvetet att ”bara” gå ut med information om ATT vi kommer starta förberedelseklass på skolan och egentligen inget annat. I slutet av höstterminen började några nyanlända elever på skolan och då valde jag att INTE gå ut med information om detta eftersom vi hela tiden får nya elever till skolan (från olika ställen i Sverige och världen) och det tillhör inte våra rutiner att informera föräldrar om detta. Men eftersom så många skulle börja samtidigt, och att vi också skulle göra en helt ny klass pga. av detta valde jag att informera er om läget. Av de inlägg jag har läst och de samtal jag haft tolkar jag det som om några tycker att vi borde ha informerat mycket mer. Det jag tänker då är: ”Vad skickar vi då för signaler från skolan?”  

Jag har också förstått att det finns föräldrar som håller sina barn hemma från skolan och att detta inte beror inte på brist på information utan brist på en speciell handlingsplan mot våld och övergrepp pga. av att vi tar emot en förberedelseklass. Om jag som rektor hade gjort en sådan handlingsplan hade inte det betytt att jag någonstans räknar med att sådana saker kommer hända med tanke på vart eleverna kommer från, vad de har varit med om, hur deras syn på andra människor är osv.? Om du och/eller ditt barn någonsin skulle behöva flytta till ett nytt ställe eller börja på en ny arbetsplats/skola hoppas jag innerligt att ni inte blir utsatta för misstankar av det slaget, för det har ingen, som inte har gjort något fel, gjort sig förtjänt av!

Visst har vi handlingsplaner på skolan. Vi har bl.a. en krisplan som är gemensam för förskolor och skolor i Östra Husby och Kättinge som vi använder oss av när allvarligare krissituationer inträffar. Men vi upprättar inga nya eller specifika pga. att vi tar emot en förberedelseklass! 

Jag tänker nu lämna detta även om jag skulle vilja skriva mycket mer om vad våra styrdokument säger och vilka värderingar vi i skolan ska förmedla, men jag går vidare istället. 

Jag tänker endast kortfattat bemöta några andra saker jag har fått till mig idag: 

Det råder ingen som helst brist på lokaler på Vikbolandsskolan!

Vår info-kanal till vårdnadshavare är fr.o.m. höstterminen vår blogg. Information om detta har vi gått ut med via mejl m.m. och innan vi ”endast” informerade via bloggen har vi kört med dubbla info-kanaler, dvs. både mejl och blogg. Vi har också gått ut med info om hur man prenumererar på inlägg så att ni får ett mejl när det finns information som rör er (den informationen finns i vänsterspalten på bloggen numera). Prenumerera bl.a. på era barns klasser och Rektorn har ordet.

Vi kommer att fortsätta söka lärare, men det råder tyvärr lärarbrist i landet.

Obaid, som i första hand är tolk till de nyanlända eleverna, stöttar dem också i deras studier och hjälper dem att lära sig om och förstå det svenska samhället. Han är, precis som de elever vi har tagit emot, också ensamkommande flykting och har pga. av det stor förståelse för vad de står inför. Han arbetar heltid och har just nu ett förordnande fram till sommaren precis som alla andra obehöriga som arbetar i skolan (endast behörig personal får anställas längre tid än en termin i taget).  

Ni som fortfarande har synpunkter är välkomna att höra av er till mig, men då förväntar jag mig ett konstruktivt samtal utan hot, i en trevlig samtalston. Mejladress och telefonnummer till mig hittar ni på kommunens hemsida. 

Jag väljer att avsluta detta blogginlägg med något som har gjort mig oerhört glad. När jag skummade igenom alla dessa kommentarer som skrevs på nätet hittade jag inlägg, skrivna av både föräldrar och elever, som handlade om det positiva i att möta människor från en annan kultur, ett annat land, en annan del av världen som faktiskt kan berika våra egna liv!
 

Tack för ordet!
Heida Östlund
Rektor

 

fredag 29 januari 2016

Klass 2

Schema v.5

Veckoschema v.5

Veckomeddelande v 5 klass 4

Vi måste bara få säga detta! Vilka fantastiska ungar ni/vi har. Vi är mycket imponerade över deras kunskaper och vilja att visa att de kan.

Under tisdagen byggde vi vikingaskepp. samarbetet fungerade alldeles utmärkt i grupperna och skeppen blev mycket fina. Nu har vi en liten utställning av dessa i vår korridor. Passa på att titta på dem under nästa vecka när ni är här för utvecklingssamtal!

So: Historia: Fortsätter med vikingatiden
      Geografi: Landskapet; Medelpad.

Matematik: Repetition samt Diagnos 3, lilla gruppen multiplikation ord och begrepp

Svenska: Tränar ordklasserna under veckan. Test torsdag.

Den 9/2 åker den halvan av klassen som inte varit på Cnema dit. Pannkakor, sylt och måltiddricka får eleverna med sig. Vill de ha lite fika så får de ta med det, samt matlåda och bestick till pannkakorna och flaska till drickan.

Skolforum den 10/2 se Rektorn har ordet.


Läxor v. 5

Torsdag: Engelska glosor My farm 2 (lilla gruppen) https://glosor.eu/ovning/my-farm-2.5707905.html Stora gruppen glosor + text chap 16 Harry´s family

Fredag: Lämna in läslogg

Trevlig helg / Malin & Sandra

Förskoleklass

Veckobrev och planering.
Tyvärr har snön försvunnit och ersatts av "simbassänger". Vi försöker hjälpas åt så inte eleverna blir så blöta, och hinner få torra kläder inför nästa aktivitet. Det är inte lätt med ett torkskåp per klass, men vi gör så gott vi kan!
Nästa vecka börjar vi med utvecklingssamtalen. På planeringen står vilka som är först i tur.Dessa barn har brev hem i sina väskor idag (undantag för vissa som bytt tid).

Klass 5, vecka 5

Klass 5, vecka 5

Klass 1

Veckobrev vecka 5

Kicki och Benita behöver hjälp med tomma kartonger och hushållsrullar,
Så inventera och skicka med era barn.
Trevlig helg
EvaBritt och Nettan

V.5 för år 6

V.5 för år 6

torsdag 28 januari 2016

Ny elev i klassen, förberedelseklass och inga idrottskläder på måndag

Vi har en ny elev i klassen! Hon heter Sabina Lifwergren och kommer från Eskilstuna.


Imorgon, fredag, börjar 12 elever i skolans förberedelseklass. Det är pojkar som kommer från Afganistan, och som bor på Vikbolandet nu. De kommer att ha en klasstillhörighet, men i nuläget vet vi inte om någon kommer att börja i vår klass.


På måndag besöker polisen klassen kl 13.30, vilket innebär att det inte är någon ide att byta om till idrottkläder efter lunch. Klassen är i idrottshallen i sina vanliga kläder fram tills det är dags att träffa polis.


Nästa vecka ses vi på föräldramöte, onsdag den 3/2 kl. 18.00, mejla gärna om ni inte kan komma.


Välkomna på IUP-samtal de närmaste veckorna!


// Maria och Beatrice

Klass 3

Veckoplanering vecka 5

Info Rektor!

Vi fick nyligen till oss att några av våra yngsta elever spelar ett spel som har varit omdiskuterat vid ett flertal tillfällen i media.

Välkomna till pedagogiskt forum 10/2 2016 kl. 18-19


Tillsammans med skolrådet på Vikbolandsskolan har vi beslutat att skolan bjuder in till Pedagogiska forum vid ett par tillfällen under läsåret.


Det pedagogiska forumet:

·         har olika teman varje gång

·         är öppna för alla vårdnadshavare

·         formar vi så att vårdnadshavare får möjligheten att tycka till och diskutera ämnet med oss och med varandra


Vi rektorer kommer närvara på dessa forum tillsammans med några ur personalen beroende på vilket tema vi ska prata om.

 Temat för kvällen den 10/2 är sociala medier.

Vår kurator Ingela Nordenberg informerar om sociala mediers risker och möjligheter.

Vi kommer även informera om planerna på att Kättinges elever i blivande årskurs 4-6 börjar på Vikbolandsskolan, med start ht-16. Det finns möjlighet att lyfta funderingar och ställa frågor till skolledningen.
Vi träffas i matsalen på Vikbolandsskolan. 

Till detta forum har vi även bjudit in vårdnadshavare från Kättinge skola.


Varmt välkomna!

Heida & Ellenor

onsdag 27 januari 2016

Hälsosamtal hos skolsköterskan

Hej!

I veckan har jag börjat med Hälsosamtal i år 7. Detta kommer att vara klart innan Påsklovet hoppas jag. Det är svårt att få ett flyt i det hela när det är andra saker som också pockar på min uppmärksamhet och jag hoppas ni har förståelse för det.
Jag kommer inte att skicka ut några lappar om längd/vikt/rygg utan vill ni ha den informationen får ni höra av er.
Under våren kommer jag också att ha samtal i helklass vad gäller Alkohol och Tobak.
I höstas hade jag kill/tjejgrupper där vi pratade om Pubertet.

Är det något ni undrar över så hör gärna av er.

Med vänlig hälsning
Linda 011-151468

Info från kurator och skolsköterska
Hej, vi har idag varit i klassen där vi tittat på film och samtalat kring hur man ska vara som kompis etc. 
Vi kommer att göra detta vid två tillfällen till. Nu på måndag och nästa onsdag.
Ifall barnen pratar om det hemma så vet ni var det kommer ifrån.
Har ni några frågor kring detta så vänligen ring till någon av oss

Ingela, 011-151465 Linda, 011-151468

tisdag 26 januari 2016

Extra provtillfälle 8c1

Då flera elever var sjuka när vi genomförde matteprovet finns möjlighet att göra provet vid studiestödet onsdag med start kl. 13.10 (alternativt under måndagens studiestöd kl. 15.10). Har man inte möjlighet att stanna vid studiestödet kan man göra provet under skoltid. Fördelen med att göra det då är att man då inte missar genomgångar vid lektioner när vi påbörjar det nya arbetsområdet.

/Jenny

Frita veckoschema v. 5

Veckans aktivitet: Sy på dukar

Måndag:

Veckans aktivitet

Tisdag:

Utflykt för f + 3 till Bråvalla plan. Tillbaka ca 15.30.

Onsdag:

Veckans aktivitet

Torsdag:

Utflykt för 1 + 2 till Bråvalla plan. Tillbaka ca 15.30.

Veckans aktivitet

Nu är sportlovslappen ute och vi är tacksamma om ni kunde lämna in den så fort som möjligt.

Mvh

Frita personalen

fredag 22 januari 2016

Förskoleklassen

Veckobrev och planering.

Under veckan har vi ägnat oss åt mycket vinteraktiviteter. Det är bra med vinter "på riktigt" nu när vi pratar mycket om de olika årstiderna, månader och veckodagar.

Nästa vecka blir det mer skridskoåkning, bland annat på idrotten. 
Vi jobbar vidare med vad som sker när. Hur ser min egen vardag ut, vad händer på förmiddagen, eftermiddagen och kvällen? (Blir delvis en hemuppgift som vi behöver er hjälp med).
Vinterfåglar!Klass 5, vecka 4

Klass 5, vecka 4

veckobrev v.4V.4 Klass 4

SO: på tisdag kommer vi ägna hela dagen till att bygga vikingaskepp.
NO: vi repeterar öga/örat ljud/ljus måndag, test på torsdag kring detta.


Björn Sjögren från Linköpings universitet kommer måndag och torsdag för att genomföra enkäten kring mobbing, de elever som lämnat in godkännande för att delta, kommer att svara på enkäten.


Nytt nummer till talsvar när ni anmäler sjukdom, 011-4441496

Utvecklingssamtalen startar v 5


Läxor v 4:

Torsdag:engelska glosor (lilla gruppen) My farm 1https://glosor.eu/ovning/my-farm-1.5653228.html  kap 15 (stora gruppen) glosor+ text
Fredag: läs protokoll hem, lämna in föregående protokoll.

Trevlig helg / Malin & Sandra

Klass 1

Veckobrev vecka 4

Vi önskar er alla en trevlig helg
EvaBritt & Nettan

V.4 för år 6

V.4 för år 6

torsdag 21 januari 2016

Klass 2

Schema v.4

Klass 3

Veckoplanering vecka 4

Utv. samtal

Vi har delat ut lappar med tider för utv.samtal. Återkom med svar så fort ni kan.

Jenny och Stefan

Barnens Vasalopp

Idag har vi genomfört Barnens Vasalopp på Bråvallaplanen. Det kunde inte blivit bättre! Bra väder och skidspår. Entusiastiska elever som kämpade, gjorde sitt bästa och hjälpte varandra. Av hundra elever åkte nästan alla!!! Några energiska föräldrar hjälpte oss också.
Tack till Tåby skola som lånade oss några uppsättningar skidor och pjäxor.


Blåbärssoppa-kontroll
Man kunde värma sig vid elden

tisdag 19 januari 2016

8d v.3

Onsdag 20/1

Franska - glosor
Tyska -  glosor
Spanska - "tener" + uttryck med tener

Torsdag 21/1

Engelska - grammatik - some, any...

Tisdag 26/1

Läsa artikeln om tonårshjärnan som tillsammans med filmen om tonårshjärnan kommer att utgöra underlag för gruppdiskussioner.

Info till 7c

Hej!

Nu har vårterminen kommit igång och vi vill delge er lite information:

Hans har under höstterminen undervisat i svenska och förstärkt språk. Han kommer ha andra arbetsuppgifter tisdagar, onsdagar och torsdagar. Då kommer Lennart att undervisa i sv och förstärkt språk. Hans kommer ha förstärkt språk på fredagar.

Träslöjd och syslöjd byter grupp under vårterminen.

7c har bild i helklass istället för hemkunskap under vårterminen.

Musik- och NO-grupperna har ändrats under vårterminen.

Nytt nummer för frånvaroanmälan: 011 - 444 14 96

"Rektorn har ordet" finns på bloggen att läsa. Vi rekommenderar er att prenumerera på det.

Information från oss finns på bloggen att läsa.

Inbjudan till utvecklingssamtal har skickats ut. Om du inte fått en tid eller att tiden inte passar - hör av er! Vi kommer att låta eleverna hålla i sina egna utvecklingssamtal. Vi kommer att förbereda och hjälpa eleverna med det.

Föräldramöte är onsdagen 3/2 kl. 18.00 i matsalen. Polisen kommer vara där och informera och därefter ses vi klassvis. Kan föräldragruppen tänka sig att fixa lite fika?

Hör av er om ni undrar över något!

Med vänliga hälsningar
Maria och Beatrice


Idrott

De som vill kan åka skridskor på del av idrottslektionen under veckan. Då åker ni skridskor första halvan av lektionen och kommer sedan in och deltar på del två av lektionen. Hjälm är ett måste och det finns att låna, skridskor rekommenderar jag att ni tar med själva då skolans inte slipats på ett tag.

// Saksi

Idrott

De som vill kan åka skridskor på del av idrottslektionen under veckan. Då åker man efter vi dansat bugg till lektionen är slut. Hjälm är ett måste och det finns att låna, skridskor rekommenderar jag att ni tar med själva då skolans inte slipats på ett tag.

// Saksi

Frita veckoschema v. 4

Veckans aktivitet: Måla och sy

Måndag: Veckans aktivitet

Tisdag: Utflykt för f + 3 till " Killberget". Tillbaka ca 15.30.

Onsdag: Veckans aktivitet

Torsdag: Utflykt för 1 + 2 till "Killberget". Tillbaka ca 15.30.

Fredag: Veckans aktivitet

8c1 matematik

Arbetsområdet som handlar om geometri börjar närma sig slutet. Nästa vecka kommer vi att ha ett prov. Eleverna har själva önskat att dela upp provet vid två tillfällen. Den första delen kommer vi att ha måndag v.4 och den andra delen på tisdag v.4. Denna termin har vi arbetat med skala och repeterat det som vi arbetade med innan lovet. Eleverna har fått ett arbetshäfte där de kan välja ut uppgifter att arbeta med för att repetera de olika momenten.

När vi är färdiga med kapitel 3 skall eleven kunna:
  • Beräkna omkrets och area av parallellogram, triangel och cirkel
  • Förklara samband mellan area och omkrets
  • Beräkna skalan samt göra förstoringar och förminskingar när skalan är känd
  • Känna till hur omkrets och area förändras vid förstoringar och förminskningar
Som vanligt har vi studiestöd på måndagar och onsdagar dit eleverna kan komma för att få hjälp och arbeta med matte.

/Jenny

måndag 18 januari 2016

Nytt nummer gällande sjukanmälan av elev i år 4-9


Då vissa föräldrar under hösten har haft problem att sjukanmäla  av sina barn via kommunens talsvarstjänst kommer vi nu att byta telefonnummer. Gymnasieskolorna har redan bytt nummer, med gott resultat.

Det nya numret har redan börjat gälla, men under en period kommer båda numren att fungera.

Det nya numret för Norrköpings Kommuns grundskolor är 011-444 14 96.

Vänliga hälsningar
Heida Östlund & Ellenor Lindroth

Hälsobesök

Hej!

Fr.o.m denna vecka (3) kommer jag att börja med Hälsobesök i år 2. Det gäller alla elever och jag kommer att kolla längd och vikt. 
Om det är något jag undrar över så kontaktar jag vårdnadshavare och är det något ni undrar över så får ni kontakta mig.
Jag kommer inte att skicka ut några lappar så ifall ni vill veta så får ni höra av er. Detta för att tänka på miljön samt att det inte ligger papper/lappar på ställen där det inte ska vara.
Alla besök ska vara gjorda innan sportlovet v. 8 men min förhoppningen är att det blir klart tidigare.

Ha en fortsatt bra vecka/Linda (skolsköterskan), 011-151468


fredag 15 januari 2016

Förskoleklass

Veckobrev och planering
Första vecka på v.t har verkligen bjudit på vinterväder. Idag började vi inne och gjorde bl.a fågelmat. Senare gick vi ut, hängde upp fågelmaten och åkte stjärtlapp. De som valde att stå stilla frös, trots den korta stund vi var ute.

Nästa vecka har vi bibliotek och tränar på födelsedatum.
I era barn ryggsäckar finns idag en lapp med tider för utvecklingssamtalen.

Tänk på att de inlägg som finns på vår blogg ofta innehåller mer information. Denna hittar du genom att klicka någonstans i texten (som t.ex vår rubrik "Veckobrev och planering", under den finns just planeringen för nästa vecka).

Trevlig helg.
Klass 4 v.3

I engelska missade jag att länka glosorna på glosor.eu, här kommer de för stora gruppen!

Ha en skön helg / Malin

År 6 V.3

År 6 v.3

Klass 5, vecka 3

Klass 5, vecka 3

Rektorn har ordet!!

Rektorsbrev jan 2016

V.3

V.3 Klass 4

Vi vill hälsa alla välkomna tillbaka efter lovet och vi hoppas att ni har haft ett skönt lov och ledighet.

SO: Vi drar igång ett nytt arbetsområde denna vecka, historia, med vikingatiden.
Geografin fortsätter som vanligt, vi har landskapen i norrland kvar att arbeta med.

SV: Fokus under tre veckor och framåt kommer  att vara att läsa böcker i syfte att öka sin läshastighet och förståelsen att text. Eleverna kommer att få ett lässchema som ska fyllas i av er föräldrar. De ska  läsa 4 gånger per vecka minst 15 minuter per gång. Lässchema skickas hem idag fredag!
Under dessa veckor kommer matteläxan att utgå.

Ma: fortsätter på samma arbetsområde.

NO: Vi repeterar ögat och örat v.3 och 4 sedan genomför vi ett litet test på detta torsdag v.4.

Utvecklingssamtalen startar v.5, vi skickar med tider hem idag, blankett. Passar inte tiden så får ni byta i förstahand med varandra, annars får ni höra av er till oss.
Den tomma IUP blanketten ska eleverna fyllas i hemma så de vet vilket mål de ska arbeta med from v.6 och fram till nästa samtal i höst. IUP målen som vi skrivit nu ska arbetas med fram till v. 6 då vi utvärderar den under samtalet v.5.


Läxor v 3:

Torsdag: Engelska kap. 14 text + glosor (stora gruppen).
                veckodagarna glosor ( lilla gruppen) https://glosor.eu/ovning/veckodagar.5587072.html

Fredag: Lässchema lämnas in.


Trevlig helg! 

Sandra & Malin


Klass 1-3

Erbjudande läxhjälp / studiestöd


Klass 1

Veckobrev v 3.

Här kommer veckobrevet för kommande vecka.
Vi önskar er alla en trevlig helg i vintervädret
EvaBritt och Nettan

torsdag 14 januari 2016

Klass 2

Schema v.3

Klass 3

Veckoplanering vecka 3

Läsning 9d2

För att förbättra elevernas läsning inför nationella proven i svenska kommer de att ägna onsdagslektionerna, (i svenska) fram till vecka 11,  åt läsning. De ska, till denna lektion, ha med sig en egen bok. Om någon har svårt att hitta en bra bok att läsa hjälper jag gärna till då jag läser många ungdomsböcker.

tisdag 12 januari 2016

Frita veckoschema v.3

Veckans aktivitet: Fingervirkning

Måndag:

Veckans aktivitet

Tisdag:

Utflykt för f + 3 till lekplatsen mitt i byn. Tillbaka ca 15.30.

Onsdag:

Veckans aktivitet

Torsdag:

Utflykt för 1 + 2 till lekplatsen mitt i byn. Tillbaka ca 15.30.

Fredag:

Veckans aktivitet

fredag 8 januari 2016

PULS

utgår på måndag då samlingen kommer vara förlängd.

// Stefan

Klass 1

Veckobrev vecka 2

Vi hälsar alla elever välkomna tillbaka till en ny spännande termin.

Under vecka 4 och 5 bjuder vi in till samtal kring hur det går för era barn i skolan
Lista över samtalstider kommer under vecka 2. Vi ber er som förra gången att i första hand , vid behov, byta tid med varandra. Glöm då inte att meddela oss.

Klass 5, periodplanering 4

Här är första periodplaneringen för Vt -16. 

Mobilnytt

Trygghet och studiero

Vi på Vikbolandsskolan, år 7-9, har bestämt att från och med terminsstart införa mobilfria lektioner. Detta innebär att eleverna rekommenderas att lämna in mobilerna när lektionen börjar och hämta ut dem när lektionen slutar. Att vi inför detta är för att ”alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god.”  (Skolverket) Vi kommer löpande att utvärdera den minskade användningen av mobiler och de effekter den har på undervisningen, och i slutändan på skolresultaten.
Om inte eleven lämnar in sin mobil och under lektionen ertappas med att använda den kommer mobilen att tas om hand av läraren som efter lektionen återlämnar den. Om det återupprepas kommer mobilen att omhändertas återstående del av skoldagen. Mentor/lärare kommer även att kontakta hemmet.
Vänligen
Personalen år 7-9

Nedan följer tre artiklar som berör ämnet:


 (fd) Utbildningsminister Jan Björklund (FP) säger:
– Det är de svagaste eleverna som drabbas när det är bråkigt och stökigt i klassrummen. Det är en viktig orsak till sjunkande Pisa-resultat.
Björklund säger att regeringen står bakom de två konkreta förslag utredaren kommer med: att införa lokala ordningsomdömen och att ge lärarna rätt att beslagta störande föremål som mobiler.
– Det är ett mycket stort problem i våra klassrum. De flesta tioåringar har mobiltelefoner som de tar in i lektionssalen.
– Från regeringens sida kommer vi gå vidare med dessa båda förslag, säger han.
Till Aftonbladet säger Björklund om mobilförbudet:
– Det är varje lärare och skola själv som får möjlighet att fatta ett sådant beslut. Problemet som finns är när explosionen av sociala medier och att alla ungdomar över tio-elva årsåldern har mobiler i dag gör att det blir väldigt stötigt på lektionerna. Eleverna sitter och spelar på mobilen eller är aktiva på sociala medier i stället för att lyssna på läraren och koncentrera sig på undervisningen.
Hur ska det rent praktiskt gå till?
– Det får man ju lösa men till exempel så kan man ha en låda innanför dörren och när eleverna går in så stänger man av telefonen och lägger ner den där och sen får man ta den när man går ut igen. Men vi får se hur vi löser det där.
Mobiltelefon under lektionstid förstör chanserna att lyckas i skolan
Publicerad 30 december 2015 04.00 · Uppdaterad 30 december 2015 06.28 (Sydsvenskan)
Textstorlek:
http://s1.sydsvenskan-img.se/ScaledImages/224x149/Images2/2015/12/29/ShaunEkengren.png?h=e10bbd6c56177d81b55b24db97d8a921&fill=True&cut=True&ql=Undefined
Shaun Ekengren är 17 år gammal och går på Malmö idrottsgymnasium. Han kommer från Essex i England och har bott i Sverige i ungefär fyra år.
Jag är så trött på ungdomar som säger att de verkligen vill lyckas i grundskolan och gymnasiet men när det sen kommer till själva skoldagen så tar de fram sina mobiltelefoner varje lektion. De visar inte uppmärksamhet eller respekt för läraren eller sina klasskamrater. Jag förstår inte tanken bakom det, det är därför jag blir så upprörd.
Att använda sin mobiltelefon under lektionstiden är bara onödigt. Man utvecklas inte på något positiv sätt, utan man vänjer sig vid att inte visa respekt eller uppmärksamhet när det gäller. Det förstör chanserna för att lyckas i framtiden och även sina kompisars chanser.
Jag tycker inte att det är rättvist att de som verkligen vill lyckas i skolan ska bli påverkade av ungdomar som inte förstår hur viktig grundskolan är i dagens läge. Alla ska kunna få chansen att nå så långt de vill. Satsar de på A i allt ska de också ges chansen att göra det utan att någon eller något ska påverka dem.
Jag vill att alla ska få chansen att lyckas. Att vårt samhälle ska kunna utvecklas för att kommande generationer ska kunna få det så bra som de förtjänar. De ska inte behöva fixa våra misstag, de ska utveckla våra framsteg till större framsteg.
För att detta ska fungera bättre har jag några förslag på ändringar som skulle få detta att fungera mycket bättre med mobiltelefoner i skolan, framförallt grundskolan. Läraren kan samla in telefonerna när eleverna går in på lektionen. Det skulle medföra att eleverna kommer kunna fokusera mer på skolarbetet istället för telefonen.
Vidare förslag är att rektorn kan samla in telefonerna i början på morgonen och sedan ge tillbaka dem i slutet av dagen. Jag har egen erfarenhet av det från när jag bodde i England. Det blev ett helt annat fokus på lektionerna och det var som en självklarhet att man gjorde så.
Fördelarna med att använda sin mobiltelefon i grundskolan är att man kan använda den för till exempel söka information, hålla tider eller göra inspelningar. Den viktigaste fördelen är ifall en olycka inträffar. Man kan då snabbt ringa polisen, ambulansen, en kompis eller någon annan. Dock tycker jag att nackdelarna väger över.
Nackdelarna är att man kan använda det för fel ändamål som till exempel vara inne på Facebook eller andra sociala medier. Det drar fokus från skolan och de uppgifter man borde arbeta med. Detta är ett problem då man hamnar efter i skolarbetet och det kan påverka ens betyg och även ens framtid.
Jag gjorde lite forskning i ämnet och fann ganska oväntade reslutat. 25 procent av eleverna som svarat på en enkät som P4 Halland gett ut uppger att de ofta eller alltid använder mobiltelefoner, surfplattor eller datorer till annat än skoluppgifter. 20 procent svarar att de aldrig gör det och resten av eleverna svarar att det händer ibland.
Dessa höga siffror är något man borde oroa sig över. Tänk hur många timmar man missar i skolan bara för att kolla på Facebook eller Youtubeklipp som man egentligen kan göra hemma. Om detta fortsätter så kommer samhällets utvecklingskurva sjunka. Vi människor kommer stanna i utvecklingen och jag vet själv att vi har så mycket mer potential!
Shaun Ekengren

 

Mobilförbud ledde till bättre resultat

Publicerad 18 maj 2015
Elevernas resultat förbättrades när skolorna införde mobilförbud. Störst var effekten för de lågpresterande eleverna, visar en brittisk studie.
En studie från London School of Economics and Political Science har undersökt vilken påverkan mobilförbud i skolan har för elevernas produktivitet och testresultat. Forskarna har tittat på vilka regler skolor i fyra brittiska städer har för mobilanvändning och jämfört detta med uppgifter om hur eleverna presterar i skolan. Man har följt elevernas resultat från 11 till 16 års ålder.
Studien visar att elevernas resultat förbättrades generellt efter det att en skola infört mobilförbud. Provresultaten förbättrades med 6, 4 procentenheter. Effekten är dock olika i olika grupper. Störst förbättring såg man bland de lågpresterande eleverna medan ett mobilförbud inte hade någon signifikant påverkan på redan högpresterande elever.
Forskarna menar att studien visar att digitala verktyg, som mobiltelefoner, har negativ påverkan på elevernas resultat genom att de distraherar eleverna. Men, säger forskarna, deras resultat betyder inte att mobiltelefoner aldrig kan vara ett användbart verktyg för inlärning men det kräver att de används på ett genomtänkt och strukturerat sätt.
Slutsatsen forskarna drar är att frågan om närvaron av mobiler i skolan inte är något som bara kan lämnas därhän. Att förbjuda mobiler kan också vara ett enkelt sätt att utjämna skillnader inom skolsystemet utan att det kostar något, menar de.
Text: Åsa Larsson


Klass 6

Klass 6 period 1 vt

Fritaschema v. 2

Veckans aktivitet: Garn

Måndag:

Veckans aktivitet

Tisdag:

Utflykt för f + 3 till Bråvalla plan. Tillbaka ca 15.30.

Onsdag:

Veckans aktivitet

Torsdag:

Utflykt för 1 + 2 till Bråvalla plan. Tillbaka ca 15.30.

Fredag:

Veckans aktivitet

Förskoleklass

Planering v.2
Välkomna tillbaka till en ny termin. Vi startar med ett nytt arbetsområde "Vår plats i rymden".
Vi välkomnar också en ny medarbetare; Eva Norström. Hon kommer att arbeta i förskoleklassen och på fritidshemmet.
Under veckorna 5 och 6 kommer vi att ha utvecklingssamtal. Mer information kommer brevledes (i era barns ryggsäckar).
Under lovet har föräldrar börjat spola för skridskois på grusplanen. Samuel hälsar att snart blir det skridskoåkning på idrottslektionerna. Vi planerar också för "Barnens Vasalopp" under v.3.


Klass 5, vecka 2

Klass 5, vecka 2

Klass 6 vecka 2

Klass 6 vecka 2