Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 430 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

onsdag 18 november 2015

Välkomna till pedagogiskt forum

Förra gången vi träffade skolrådets representanter diskuterade vi idén att förändra upplägg och innehåll i skolrådet. Vi kom fram till att testa ett nytt upplägg i år där vi tänker så här:

  • Vi bjuder in till pedagogiska forum med olika teman.
  • Vår tanke är att dessa pedagogiska forum är öppna för alla varje gång.
  • Vi tänker att vi kan forma dem så att vi berättar om hur vi jobbar och att ni föräldrar också får möjligheten att tycka till och diskutera ämnet med oss och med varandra.
  • Vi rektorer kommer närvara på dessa forum tillsammans med några ur personalen beroende på vilket tema vi ska prata om.

 Puls för lärande

På vårt första pedagogiska forum kommer vi att berätta om det vi kallar för Puls för lärande. Vi välkomnar vårdnadshavare till elever på Vikbolandsskolan onsdagen den 2 december kl. 18 - 19  i matsalen.

Vår idrottslärare Stefan Saksi tillika förstelärare, berättar om projektet Puls för lärande.

Projektet startade i augusti-15 på Vikbolandsskolan och syftar till att försöka lyfta elevers resultat i skolan, deras trivsel och mående.

Elever som deltar i projektet har pulshöjande aktivitet á 20 min två till tre tillfällen under veckan utöver deras idrottslektioner. I direkt anslutning till pulspasset har eleverna matematik och forskning visar att elever blir mer mottagliga för undervisningen efter pulsträningen. Pulsträningen bygger bl.a. på hjärnforskning och praktiska erfarenheter från t.ex. USA och Valdemarsvik.

Malin Wikelöv Wahlström, klasslärare i år 4, berättar om vilka effekter hon hittills har sett i sin klass.

Det finns även möjligheten att ställa frågor och tycka till om ämnet.

Välkomna

Ellenor och Heida med personal